Защо се провалят start-up компаниите

Всеки предприемач иска неговата идея да бъде успешна и да се превърне в преуспял продукт или услуга. С основаването на една компания, в главата на нейния създател стои възможността тя да се провали, но по-скоро като хипотетичен сценарий, а не като реална възможност. Хората винаги търсим успехът от собствените си начинания. Колко хора биха се заели с нещо, ако знаят, че то със сигурност ще се провали? Много малко или николко.

Какво обаче се случва когато една стартираща компания не се развие в посока към успеха, а към провала? Освен разочарованието, изгубените ресурси като време и пари, следва да бъде направен анализ на причините, поради които начинанието не е успяло. В тази статия, ще откроим няколко фактора, водещи до провал на start-up компаниите.

Добра идея, лоши съветници. За всеки предприемач, идеята зад стартирането на една компания е иновативна. При подобни начинания обаче, са редки случаите, в които един човек е отговорен и управлява всички процеси. Това е невъзможно. За да има развитие тази компания, са нужни повече ръце – съосновател/и, служители, инвеститори. Всеки един от тях има различен опит, знания и цели. А това понякога може да се окаже решаващо за бъдещето на start-up-а. Вземането на решения е от ключово значение във всяка една компания, и особено при нови такива. Логично е в този процес да са включени съоснователите и инвеститорите, но в същото време получаването на различни мнения или съвети, може да доведе до объркване и взимане на грешно решение. Възможен изход от ситуацията е взимането предвид на всички мнения, но в крайна сметка, решението да се взима от един човек на база цялата информация, която му е предоставена. Разбира се, това не гарантира успех, но така се избягва размиването на отговорността. В допълнение, в повечето случаи е трудно група от хора с различни интереси, макар и обединени от обща цел, да бъдат на едно и също мнение.

Служителите в един start-up също играят важна роля, колкото и малко на брой да са. Привличането им, особено за ново стартираща компания, в повечето случаи става чрез търсенето и намирането на съмишленици за това начинание. Когато екипът е малък, а компанията не е доказала себе си, е от голямо значение служителите да са посланици на идеята и целта на компанията, за да могат те също да я представят и продават на света. Ако екипът ви се състои от хора, за които няма значение в каква компания работят или как могат да променят света, тогава всичко вътре ще се случва по-трудно. Липсата на вдъхновение и мотивация за успеха на компанията и приемането на идеята като своя, могат да бъдат от решаващо значение.

Липса на познания за нуждите на потребителите. Както споменах в предишната статия Успешните предприемачи и връзката с възрастта им, за създаването на една компания, е важно продукта или услугата, които предоставят да бъдат търсени и да са необходими на пазара. Ако вече съществуват различни варианти, които обхващат различни потребителски нужди, тогава поредното нещо ще бъде излишно. Важна стъпка, която може да бъде решаваща за компанията, е да се направи анализ на потребителите и конкуренцията преди стартиране. За да представите продукт/услуга, които да бъдат търсени, трябва да знаете какво да предложите на онези, които ще го използват. Проучването на конкуренцията ще ви даде знание за предимствата и недостатъците на подобни продукти на пазара, като по този начин, вие ще знаете какво да включите или не във вашата идея. В последствие, представянето на продукта пред потенциална група потребители също ще открои дали има необходимост от подобна идея и дали тя ще бъде търсена. Често срещана грешка, която се прави на този етап е да се предложи само един вариант, който потребителите да оценят. Това обаче изключва първоначалните различни идеи, които са довели до крайния вариант на един продукт/услуга. А това може да бъде значимо. Представянето на различни вариации на вашата идея пред потенциалните потребители би могло да открои още значими фактори за тях и така да направи вашата идея по-конкурентно-способна.

Разбира се, всичко това звучи обемно и отнема време и ресурси, затова е и причина за провал на ново стартиращите компании. Те не отделят достатъчно време, за да направят тези проверки или ги правят в малък мащаб, което в последствие коства и бъдещето на компанията. Друг фактор, който стои на преден план и прави възможно пренебрегването на тези предварителни проверки е склонността на предприемачите да действат, преди да помислят. Те са нетърпеливи да покажат на света какво са сътворили, смятайки, че дори и да има проблеми или препятствия по пътя, те ще бъдат малки и по-лесно разрешими. Това понякога се случва, но в други случаи, липсата на предварителна подготовка води до провал.

Липса на ясни договорни отношения. Със стартът на една компания, когато има повече от един основател, е важно да се помисли и за договорките между тях и как се разпределят вложените ресурси. Това често остава на заден план, но може да се окаже причина за разпадането на едно начинание и да доведе до конфликти. Вдъхновението и мотивацията за успех в началото обединяват целите на основателите, като често не се мисли в дългосрочен план или не се претеглят сценариите, в които компанията не успява. Ако обаче не е ясно разписано какво е участието на всеки или каква тежест има неговото мнение във вземането на решения за бъдещето, това може да доведе до провал. Ясното разпределение е важно не само за правилното управление на компанията, но и при неуспех, всеки да получи своя дял и да не се стига до конфликти или влизане в съдебни дела.

Липсата на добри съвети, проверка на потребителските нагласи или ясни договорни отношения са само част от причините, които могат да се окажат решаващи за съдбата на една компания. Разбира се, предварителната подготовка във всяка една от тях не гарантира и успех. Но колкото повече сме подготвени преди стартирането на един бизнес и помислим за онези фактори, които могат да се окажат предизвикателни, толкова по-голям е шансът за успех.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://hbr.org/2021/05/why-start-ups-fail

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top