Вземане на решение

В старт-ъп компаниите, предприемачите, нейните основатели, са включени във всеки аспект от управлението – от менажирането на персонала до вземането на решения. Особено в началото, процесът по предприемане на дадена стъпка изцяло пада върху създателя. На по-късен етап вече има специалисти, до които той/тя да се допита, но в повечето случаи крайното решение отново се взима от предприемача. Отговорността и предизвикателствата, които носи този процес са големи и могат да повлияят и на здравето.

Често когато се намираме в ситуация, изискваща вземане на решение, си задаваме въпроса кой е правилният и кой грешния път. Няма такъв. Има решения, които в текущия момент и базирайки се на информацията, с която разполагаме смятаме за по-добри и отговарящи на целите, които сме си поставили. Няма как да предвидим бъдещето, за да знаем дали решението ни ще доведе до успех или не. Понякога пътя, който сме избрали ще се окаже точно това, което сме искали, а понякога – не. Затова се учим от грешките си и трупаме информация, за да можем в бъдеще да избегнем ситуации, в които вече сме били.

Всеки човек взима решения по различен начин. Някои разчитат на много събрана информация, други се осланят на вътрешни усещания, трети просто избират едното и се надяват на най-доброто. За предприемачите е важно как взимат решения, тъй като от тях зависи успеха на компанията, както и заради отговорността, която носят за служителите си.

Хубаво е да имаме подход и структура когато вземаме решения. Както и няколко опорни точки, които да имаме предвид когато сме в такава ситуация. Разбира се, те не са общовалидни, но покриват важни фактори, касаещи компанията и хората в нея.

Въздействие върху компанията. Основните точки тук са да помислите колко време, пари и хора ще коства взетото решение. Водещи са числата. В повечето случаи те ще са ясни и ще можете да разчитате на тях. Задайте си следните въпроси. Колко пари ще струва да реализирате своето решение? Колко работно време ще коства на вас и екипа? Какви ще са приходите/разходите ако успеете или се провалите? Базирайки се на отговорите, които получите ще имате добра представа какви са опциите и коя е най-добрата за текущата ситуация. Тези въпроси са отправна точка, а и засягат най-важното в компанията – вас и хората. Тъй като именно екипът е онзи, които в крайна сметка ще изпълнява решението и ще бъде заедно с вас.

Бранд на компанията. Посланията, които давате на хората и марката, която изграждате и представяте, също са водещи при вземането на решения. Замислете се дали предприемането на дадена стъпка отговаря на компанията и онова, което тя продава на хората. Вземането на рискови решения понякога е успешна стратегия, но не винаги. Ако не сте сигурни какво да направите, придържайте се към бранда си и историите, които разказвате на потребителите.

Най-лошият сценарий. Какво е най-лошото, което може да се случи? Това е въпрос, който не трябва да забравяте. Ако отговорът е приемлив за вас и последствията няма да са катастрофални, това ще ви помогне при избора или ще наклони везната в една или друга посока. Разбира се, на всеки бизнес се налага в определен момент да предприема стъпки, които са по-рискови. Когато се намирате в такава ситуация, опитайте да съберете максимално много информация за възможните изходи и бъдете подготвени с план, ако нещата не проработят. Важно е да не забравяте, че вие носите отговорност не само за себе си, но и за вашия екип.

Най-добрият сценарий. Кое е най-доброто, което може да се случи? Мислете реалистично, но мащабно. Рядко си позволяваме да се надяваме на най-доброто от страх и притеснение, че то няма да се случи. Хубаво е да си позволите тези мисли и да си представите какво ще се случи, ако решението, което сте взели е много успешно. Това ще ви позволи да видите дали пътя, който си представяте съответства на поставените цели и дали е онова, към което вие и екипа се стремите.

Какво ще ви струва. Вземането на едно решение обикновено означава изоставянето на други възможности. Помислете какви са ресурсите, които ще вложите ако кажете да, но и ако кажете не. Понякога възможностите, които са появяват пред нас трябва да бъдат взети максимално. Отлагането или изчакването на по-добра такава не винаги е хубаво и може да ни коства повече, отколкото ако сме казали да навреме.

Слушайте инстинкта си. Интуиция, инстинкт или шесто чувство, както някои го наричат, са считани за неща, на които не разчитаме обикновено. А още по-малко можем да обясним логично. Интуицията е съвкупност от всичките ни преживявания, които формират несъзнателни процеси в ума ни, които понякога ни позволяват да вземаме решения без да влагаме време и усилия, за да претеглим опциите си. Затова е хубаво да събираме данни и информация, но и да имаме предвид и вътрешните усещания и какво ни казват те.

Способностите на екипа. Колкото и умения и знания да имате, няма как да ги сравнявате с екип, пълен с експерти. Да, понякога решенията ще са изцяло ваши, но в други ситуации е хубаво да отстъпите това решение на екипа си. Важно е да знаете кога е този момент и да се доверите на мнението им.

Процесът по вземане на решение е съпътстван от много въпроси и хипотетични ситуации. Обикновено, решението, което взимаме в дадена ситуация ни се струва правилно, спрямо факторите, които претегляме в текущия момент. Чак след време обаче, можем наистина да оценим дали то е било правилно или не. Важно е когато сме изправени пред кръстопът да разполагаме с максимална информация за възможните изходи, да не забравяме, че носим отговорност за служителите си, но и понякога да послушаме интуицията си и какво ни казва тя.  

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.forbes.com/sites/yec/2020/02/05/the-seven-step-process-for-entrepreneurial-decision-making/?sh=2ca301f15527

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top