Уменията на успешния предприемач – според Ричард Брансън

Предприемачеството предполага предизвикателства. Дали ще са свързани с управлението на хора и компании, или ще бъдат чисто човешки тревоги и съмнения, няма предприемач, който да не се е озовал в трудна ситуация.

И все пак има умения и способности, които могат да бъдат научени, така че да помогнат в трудни моменти. Според Ричард Брансън, един от успешните световни предприемачи, те се усвояват най-добре от съмишленици и хора, които вече са се сблъскали с подобни ситуации. Ето кои са тези умения.

Слушайте активно и използвайте емпатия

Едно от най-важните умения, което се научава по труден начин, е да слушате, за да разберете, а не, за да отговорите. Да чуете какво има да каже отсрещната страна, означава, че вие се учите и намирате извор на вдъхновение за собствените си идеи. А емпатията и умението да разбирате емоциите на другите, помагат изключително много за развитието на бизнеса и управлението на хора.

Казвайте „да“

Предприемачеството в голяма степен е поемане на премерени рискове. За да се развие една идея, някой трябва да каже „да“, независимо от притесненията и съмненията дали тя ще бъде успешна. Не става въпрос да приемате всичко и да подкрепяте всяка идея, но да успявате да оцените премерения риск и в подобни ситуации, по-скоро да скочите в непознатото и да видите накъде ще ви отведе.

Работете с колегите си              

Делегирането на задачи и работата в екип са едни от най-ценните неща за предприемачите. Те са извор на идеи, трупане на нови умения и възможност за получаване на помощ, когато ви е нужна. Да възложите част от задачите си на друг е трудно и често съпроводено със съмнения дали отсрещната страна ще се справи. Но ако не делегирате, вие едва ли ще успеете сам. Положителното е, че всеки специалист има различни умения и може да подходи към решаването на проблем по начин, за който вие не сте се сетили досега например.

Използвайте креативност

Не само собствената си, но и тази на хората около вас. Позволете си да мечтаете в мащаби  и да дадете тази свобода на мисленето на колегите си. Това може да бъде много полезно за решаването на проблеми, измислянето на нови продукти или услуги или просто да даде различна гледна точка. Практичното мислене и подхождането с известна доза съмнение са добри умения на всеки успешен бизнесмен, но не забравяйте, че предприемачеството също е поемане на рискове и тестване на нови идеи и подходи към справянето с даден проблем.

Предприемачеството не е ограничено до няколко умения, които трябва да притежавате, за да бъдете успешни. В основата си, както и всичко друго, то е фокусирано върху хората и техните мечти, разбирания и поглед върху света.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.linkedin.com/pulse/ask-richard-what-most-useful-skills-learn-richard-branson/

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top