Старт-ъп компанията ви има ли бранд?

Всеки старт-ъп иска да е успешен. Това е крайната цел на всяка новосъздадена компания. Има много фактори, които допринасят за този успех, някои от тях дори и извън нашите способности. Споменахме, че е важна добавената стойност, която клиента получава когато използва продукт или услуга. Това е ключово за потребителите, тъй като те получават нещо в замяна на парите, които са вложили.

Какво обаче кара потребителите да купуват отново и отново? А когато говорим за нещо, което те дори не познават и не са използвали преди? Това е брандът на продукта или услугата, които продаваме. Елементите на бранда като име, лого, слоган, опаковка и цветова схема са част от цялостната перцепция за продукта и в много случаи те са тези, които имат по-значима роля в сравнение със самия продукт, който искаме да продадем.

За старт-ъп компаниите е важно да имат добре изграден бранд, защото той ги отличава от другите на пазара. Той не се изгражда лесно и всъщност разчита на много предварителни проучвания за потребителските нагласи за цветове, ключови думи и форми, които да привлекат публиката, която искаме. Хубаво е да сме наясно коя е нашата целева потребителска група, която искаме да се възползва от това, което предлагаме. Трудно бихме разчитали на абсолютно всеки потребител, така усилията ни няма да са насочени към нещо конкретно. Започнете с една целева група, която най-добре пасва на продукта/услугата, които предлагате. След като те се запознаят с вашия продукт, тогава може да помислите за разширяване на потребителите спрямо техните изисквания. Това става чрез проучвания и потенциално добавяне на нови характеристики към продукта/услугата, така че да може да го продадете.

Брандингът на нашия продукт е ключов и дори и да не сме запознати какво включва той, е хубаво да се обърнем към експерти, които да помогнат. В не малка част от случаите, старт-ъп компании с хубави продукти се провалят заради лош брандинг.

Както споменах, една от най-честите грешки, допускани при създаването на бранда, е липсата на проучване. Потребителските групи се разделят на много поднива спрямо възрастта, начин на живот, предпочитания за услуги, книги, филми и много други. Затова е хубаво да работим с експерти, които знаят какво искат потребителите и най-вече как да проведат предварителните проучвания така, че в крайна сметка да получим един добър бранд, с който публиката да се асоциира.

Друга честа грешка, която всеки от нас е наблюдавал, дори и без професионален опит или знания, е клонирането на вече познат бранд. Замислете за някой продукт или услуга, които сте видели наскоро и които са нови на пазара. Със сигурност в някои случаи, ви е направило впечатление, че те приличат на друг много по-известен бранд, който вие вече познавате пряко или непряко. В такъв случай сте доста по-склонни да купите ново нещо, защото то ви носи усещане за нещо познато и приятно. Това е т.нар. клониране на бранд. При него нови компании разчитат на елементи на бранда на вече познати такива, за да продават собствения си продукт. Близки цветови схеми, лога, слогани и форми по-скоро целят да объркат потребителя и той да купи новия продукт или услуга. В краткосрочен план, това има позитиви и за двете страни – новата компания и тази с вече познатия бранд. В дългосрочен план обаче, на потребителя ще му бъде по-трудно да разграничи брандовете и ще спре да купува. В допълнение, ако новия продукт не се различава или не предлага нищо ново на публиката, тя няма да го предпочете пред онова, което вече познава. По този начин, старт-ъп компанията може да има бърз първоначален успех, но в крайна сметка има голям шанс да се провали, защото не е имала отличаващ елемент. Той е онова, което потребителите ще запомнят и с което ще ви свързват. Затова се фокусирайте върху онова, което ви прави различни от останалите компании на пазара.

Още нещо, върху което е хубаво да се помисли при създаването на бранд стратегията е как тя ще се свърже с културата на самата компания. Когато продавате даден продукт или услуга, вие продавате определени емоции и представи, които потребителите свързват с този продукт. Ако обаче по време на събития, представяния на нови продукти или друга ситуация, вие им представяте нещо, което е различно от бранд стратегията, тогава ще се получи объркване и голям шанс потребителите в крайна сметка да спрат да се връщат при вас. Ако културата на компанията и бранд стратегията се различават коренно, трудно ще излъжете публиката си, а и ще ви бъде много трудно да стъпвате в различни обувки всеки път когато комуникирате с вашите потребители. Придържайте се към културата, която наистина се случва във вашата компания. Ако тя отразява и вашите продукти, тогава потребителите могат да усетят това и да продължат да се връщат при вас.

Целта на всяка компания, независимо дали е старт-ъп или вече установена така, е да продаде колкото може повече. Добавената стойност и онова, което в крайна сметка потребителят получава са важни, но още по-важно е брандът на това, което искате да продадете. Публиката се асоциира с продуктите и услугите, и най-вече емоциите и преживяванията, които получава когато закупи дадено нещо. Затова е важно да познавате целевата си група, за да може я да спечелите и тя да продължи да се връща отново и отново.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.tbsnews.net/thoughts/your-startup-also-brand-544890

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top