Старт-ъп или корпорация?

След като в последните месеци много големи корпорации с хиляди служители освободиха не малка част от тях, все повече на преден план излиза темата дали старт-ъп компаниите или корпорациите са по-подходящи работни места. Разбира се и двата типа организации имат предимства и недостатъци, както и всеки човек има различни предпочитания, в зависимост от работата, която търси. Изборът е труден, но все пак ще се опитам да посоча положителните и негативните страни на старт-ъпите и на големите организации.

Едно от най-големите предимства на новостартиращите компании е иновацията. Идеята на старт-ъп компаниите е да предложат на потребителите нещо, което досега е липсвало или което ще улесни техния живот. Работата в такава компания е директно свързана с произвеждането на нови и иновативни продукти или услуги и почти веднага могат да бъдат видени и резултатите от вложените усилия. За някои хора това е изключително важно и мотивиращо. Виждайки на практика промяната, която се случва, както и резултатите от нея, понякога хората избират старт-ъпите именно заради това.

Автономност и различни възможности за работа. Свободата да работиш както искаш е също голямо предимство. По-малкото и олекотени процедури за отчитане са предпочитани от някои. Разбира се, това носи и голяма отговорност, тъй като при малките компании, всяка дейност оказва огромно влияние върху цялостния успех на компанията. Различните дейности, които могат да бъдат извършвани често привличат онези, които не обичат да се захващат с еднообразни задачи. Старт-ъп компаниите позволяват човек да се включи в различни отдели или да разшири уменията и знанията си в различни сфери.

Един от недостатъците на новостартиращите компании е рискът. Те разчитат на финансиране в различните си етапи на развитие, както и на достатъчно бърз и голям успех, за да се реализират. В голяма част от случаите обаче, финансите свършват, а успехът не идва. Тогава компанията приключва своя жизнен цикъл и хората трябва да потърсят ново работно място. Ако не сте подготвени ментално за подобен развой на събитията, може да бъде доста шокиращо. Липсата на сигурност е едно от нещата, които най-често отказват хората към присъединяване към подобни компании. Това, което често се наблюдава е, че хора със солиден опит и материална и финансова стабилност решават да станат част от старт-ъп екип. Две са основните причини. Едната е, че след известно време, прекарано в големи компании, те търсят повече свобода за действие и мотивация да работят върху продукт/услуга, които са иновативни. А втората е, че вече са заделили пари и са осигурили себе си в материален план, така че да не се притесняват ако старт-ъп компанията се провали.

Големите организации имат своите предимства, като едно от тях е структурата. В корпорациите нивата и ролите в екипите са ясно разчертани, като всеки служител знае каква е неговата дейност. За хора, които обичат да работят в ясно структурирана среда и да се фокусират върху развитието на уменията си за конкретната позиция, големите организации са предпочитани. Ясната йерархия също дава и поглед в бъдещето и стремеж към заемане на по-високи позиции. В голяма компания, възможностите за израстване са повече, като могат да бъдат не само към по-висока позиция, но и към различни отдели.

Друго голямо предимство на корпорациите е стабилността. Особено в последните години, хората търсят стабилност на работата и на компанията, в която работят. Сигурността идва от по-големите финансови и материални ресурси, с които големите компании разполагат. За хора, които имат нужда от регулярни и стабилни доходи и среда, в която да се развиват, корпорациите определено са предпочитано място за работа.

Един от най-големите недостатъци на големите организации е скоростта на действие. В компания, в която има разписани и установени процеси, рядко вземането на решение, особено по-мащабно, се случва бързо. Често то минава различни нива на одобрение и се подлага на дълги обсъждания, за да бъде приведено в действие. Понякога това демотивира или обезкуражава служителите, тъй като не виждат развитие или случването на реална промяна. Понякога това обтяга обстановката и се получават конфликти между отделите или по-високите нива в организацията.

Изборът между старт-ъп компания и корпорация не е лесен. И двете имат положителни и негативни страни, които привличат различен тип хора. Според мен е важно да се видят и двата вида, за да се добие лична представа и да се изградят различен тип умения. Само по този начин след време можем да кажем къде наистина предпочитаме да работим.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://angel.co/blog/startup-vs-corporate

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top