Синдром на основателя – част 2

В предишната статия Синдром на основателя – част 1 очертах какво представлява той и кои са основните симптоми, свързани с него. В продължението ще поговорим какви мерки могат да бъдат предприети, за да се намали неблагоприятното влияние ако основателя продължава да е част от компанията. В някои случаи обаче се налага той да си тръгне, за да може старт-ъпът да продължи своя успех.

Първата стъпка от решаването на един проблем е да осъзнаем, че имаме такъв. Когато предприемач има синдром на основателя, може да бъде много трудно да осъзнае, че изобщо има някакво затруднение, което той създава. За него действията, които предприема и начина, по който управлява компанията могат да са чудесни, но отстрани да изглежда по друг начин. В такъв случай справянето с проблема трябва да дойде от управляващия борд (ако има такъв) или от лидерите в компанията. Това обикновено са специалисти на високи позиции и ръководители на екипи, които участват във вземането на решения. Има няколко стъпки, които е хубаво да се предприемат ако се установи синдром на основателя.

Фокус върху мисията на компанията. Ако установите, че мисията и целта на старт-ъпът са застрашени по някакъв начин и не се гарантира успех с действията на основателя, тогава мерките е хубаво да бъдат взети веднага. Загубата на фокус върху по-голямата картина и вглеждането в детайли могат да изкривят представата на лидера кое е правилното за неговата компания. Отделете време да проследите действията на предприемача и да съберете достатъчно данни и наблюдения за неговото поведение, за да може да покажете нагледно дали и по какъв начин неговите действия влияят върху компанията.

Адресиране на проблема. Това е една от най-трудните части. Да кажем на някого, че има проблем не е приятно изживяване за нито една от страните. Въпреки това, в случай, че има проблем, това е стъпка към неговото разрешаване. Подходете с тактичност, без нападане към личността на човека и отделете време, за да помислите как най-добре да бъде съобщено на основателя. По всяка вероятност той ще се чувства застрашен и нападнат от това, което чува. Затова е хубаво да се фокусирате върху действия и примери, свързани с компанията и нейното управление и да избягвате разговори, свързани с лични характеристики.

Потърсете нов подход. Ако все пак ситуацията не позволява на основателя да продължи да бъде част от компанията и проблема може да бъде решен единствено с неговото напускане, е хубаво да потърсите нов подход и човек, който да застане начело на екипа. Не се опитвайте да търсите подобен специалист, защото това може да доведе до повторение на ситуацията, в която се намирате. В допълнение, компанията вече се намира на различен етап от развитието си и вероятно се нуждае от специалист с различни умения, който да продължи да я развива успешно. Най-добрият начин да стане това е да промотирате вътрешно човек, който познава компанията и нейните особености. Ако това обаче не е възможно, ще се наложи да привлечете външен специалист. Не забравяйте да отделите време, за да проведете достатъчно детайлни срещи с него/нея, за да сте сигурни, че той/тя е правилния избор.

Ако вие сте основателя и сте осъзнали, че имате проблем, има няколко неща, които може да направите. Все пак е важно компанията ви да може да съществува и без вас.

Изградете силен лидерски екип. Делегирането на отговорности и задачи към хора, които ръководят екипи и на които имате доверие е част от процеса по намаляване на вашите задължения. Дайте им повече свобода за действие и особено за вземането на решения. Щом са на тези позиции, те познават добре вашата компания. Тази промяна не е лесна, нито бърза. Но така си гарантирате изграждането на силен екип от различни хора, които заедно могат да бъдат водени от обща цел.

План за наследство. В определен момент от развитието на един старт-ъп е хубаво да се помисли за наследяването на ключовите позиции, свързани с управлението и ръководенето. Няма как да очаквате, че един човек ще остане през целия си живот на една позиция и затова е хубаво да имате резервен план за действие. Определете специалисти, които смятате, че притежават лидерски качества и могат да се справят със задачата и започнете да ги обучавате и развивате, така че когато дойде момента, те да бъдат подготвени за определената им роля. Ако не можете да се справите сами с това, може да използвате услугите на външен консултант, който да помогне за процеса.

Нещо, което може да направите, за да сте наясно дали имате проблем или не, е да поговорите с някого. Дали това ще бъде психолог, консултант или близък човек зависи от вас. Разговорите със специалист, който знае какво представлява синдромът на основателя, ще ви помогнат да сте наясно дали при вас започва да се оформя подобен проблем. В допълнение, този специалист ще ви помогне да избегнете навлизането в подобна ситуация или да минимализира негативните влияния на синдрома върху компанията, но и върху самите вас.

Справянето със синдрома на основателя не е лесна задача. Ако самият той/тя осъзнава, че има такъв проблем е хубаво да потърси помощ както вътре в компанията, така и навън. Когато липсва такова осъзнаване, комуникирането на проблема е най-трудната част и е хубаво да се внимава за начина, по който ще бъде съобщен. Фокусът, независимо от ситуацията обаче трябва да остане върху компанията и нейното развитие и това да е водещото в намирането на начини, по които да се преодолее създалата се ситуация.

Оригиналните статии, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.forvis.com/article/2022/08/dealing-founder-s-syndrome
https://bloomerang.co/blog/how-to-survive-nonprofit-founders-syndrome/

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top