Преди да продадем старт-ъп компанията си – част 1

Всеки предприемач се стреми към успех на неговия старт-ъп. Защо иначе да го създава? Понякога когато компанията стане успешна, предприемачите продължават да я управляват и развиват, в други случаи обаче, тя бива придобита от друга компания. Най-често създателите на един старт-ъп го напускат когато той се продаде. Има и не малко предприемачи които създават и развиват компании само, за да бъдат продадени в последствие.

Придобиването на един старт-ъп е придружено от много промени не само в собствеността, но и в усещанията на служителите и техните емоции, свързани с тази промяна. Едно важно нещо, което основателите не бива да забравят е, че с подписването на сделката те не се отдръпват автоматично и не оставят всичко в ръцете на други хора. В голяма част от случаите предприемачите продължават да са част от старт-ъп-а за известно време и чак след това се оттеглят. Колкото и хубав да е успехът, който сте постигнали с продажбата, не забравяйте за служителите, които ще останат след нея и които вие сте привлекли, за да ви помогнат да постигнете успеха, който ви е довел до тук.  

С придобиването на един старт-ъп се променя и ролята на неговия собственик. Вие вече не сте онези, които взимат всички решения, въпреки че сте част от този процес. Освен това, една от най-големите промени, които се случват е че от управител се превръщате в служител, тъй като вече има други хора в йерархията над вас. Това променя човешките усещания и ролята, която сте заемали досега и обикновено води до чувството, че знаете всичко, а новият собственик нищо. Че вие сте много по-успешни в ръководенето на компанията, отколкото всеки друг. Тези емоции и усещания са нормални и преминават след известен период на адаптация към новото нормално.

Продажбата на един старт-ъп е свързана понякога с идеализирана представа какво ще случи след това. В не малко случаи предприемачите съжаляват за взети решения, не достатъчно добре договорена сделка или че не са се погрижили служителите им да са подсигурени и да не се притесняват за сигурността на работата си. Ето защо е хубаво да разполагате с нужната информация по отношение на компанията, която ви придобива, как можете по-добре да преговаряте по време на сделката и най-вече какво да очаквате след това.

Реалното ви влияние върху сделката е доста по-голямо отколкото си мислите. Понякога стои усещането, че трябва да сте благодарни, че компания е изявила интерес да ви купи. И да, това е така, но в крайна сметка старт-ъп-ът, който сте развили и е постигнал успех благодарение на вас и вашите служители, трябва да ви изпълва с гордост и самочувствие.

Затова когато дойде време за договаряне на самата сделка е хубаво да знаете с какви предимства разполагате. Те са два вида: предимство за преговаряне (negotiating leverage) и предимство на знанието (knowledge leverage). Предимството за преговаряне се отнася до това коя от двете страни ще спечели по най-важните точки (deal-breakers). Тук няма много какво да се направи, защото или разполагате с продукт/услуга, които са толкова добри, че можете да преговаряте по повече точки или не. Предимството на знанието се отнася до онези точки, които знаете, че можете да спечелите във ваша полза без да застрашите сделката. Важното тук е да разполагате с достатъчно предварителна информация за компанията, която ви купува, за да можете да договорите най-добрия възможен изход за вас и вашите служители.

Освен че помага при преговори, познаването на отсрещната страна, ви подготвя и за момента след придобиването на компанията.

Корпорация или старт-ъп. Едно от важните неща, които ще научите още в началото е какъв тип компания ви придобива. Ако е голяма корпорация, това може да е свързано с много промени не само в начина на управление, но и в самата култура. Това може да бъде шоково изживяване за служителите и да доведе до напрежение и страх у тях. Ако случаят е такъв се погрижете да разполагате с предварителна информация за отсрещната страна и да опитате да предоговорите важните точки, свързани със служителите и начина на управление. Ако компанията, която ви придобива е старт-ъп, тогава може би нещата ще бъдат малко по-лесни заради приликите в културата и преживяванията на служителите.

На следващия ден. Както споменах, важно е не само вие да бъдете наясно, но и служителите ви, какво ще се промени в компанията след осъществяването на сделката. За да намалите чувството на тревожност и притеснение в екипа, поискайте план как ще се осъществи промяната. Обикновено такива ситуации предизвикват силно негативни чувства и съпротиви в хората, затова е важно да им обясните защо промяната е хубаво нещо и най-вече да им кажете стъпка по стъпка как ще се осъществи тя.

Култура. Като собственик на компания сами знаете колко трудно се изгражда култура в компанията. Затова е важно да разберете каква е тя в отсрещната страна. Това ще окаже влияние изцяло върху служителите ви и техните преживявания, а и върху вас ако продължите да сте част от екипа. Изцяло различната култура ще предизвика тревожност и негативни преживявания, които от своя страна водят до намаляване на продуктивността и мотивацията за работа. Със сигурност всяка промяна е свързана с различни емоции, не винаги положителни, но целта ви е да избегнете силно негативните или поне да направите всичко по силите си, за да се погрижите за вашите служители.

Информацията е знание. Затова е важно да разполагате с такава когато решите да продавате компанията си. Не само, за да договорите по-добри условия, но и за да сте на страната на служителите, тъй като те са онези, които са ви помогнали да стигнете до тук.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://hbr.org/2022/11/what-founders-need-to-know-before-selling-their-startup

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top