Как да сте още по-ефективни? Опитайте правилото 80/20

Знаете ли, че 80% от вашите резултати произлизат от едва 20% от труда ви. Има ли начин да променим тези числа и да използваме по-ефективно времето и усилията си? Пробвайте правилото 80/20, известно още и като принцип на Парето.

Идеята е да осъзнаете, че извършването на много дейности невинаги е ключът към успеха. Вместо това, трябва да се концентрирате върху онези неща, които имат най-голямо въздействие върху бизнеса ви.

Ето как да приложите 80/20 в няколко стъпки.

Поставете си ясни цели

Определете какво искате да постигнете. Това се отнася до всеки аспект на вашия живот. Ясните цели предоставят пътна карта за фокусиране на усилията ви. Те ви помагат да определите действията, които ще доведат до желаните от вас резултати. Ако искате да увеличите продажбите на свой продукт/услуга, начертайте какви ще са етапите /конкретните действия, за да го постигнете.

Идентифицирайте ключови стъпки

След като сте определили целите си, разбийте ги на по-малки, изпълними стъпки. Една част от тях са онези, които ще ви покажат дали сте постигнали зададените таргети, а другата част – ключовите дейности – онези действия, които ви мотивират за постигането на желаните от вас резултати.

Разпределете времето си

След като сте си задали цел и сте разписали как да я постигнете, отделете поне 20% от времето си за набелязаните ключови стъпки. Фокусът върху тях ще увеличи шансовете ви за успех. Без значение дали сте в процес на изграждане на бизнес, или развиване на дадено умение, това посветено време гарантира, че постоянно напредвате то предначертания път.

Оптимизирайте 80%

Не забравяйте другата страна на правилото 80/20 — да прекарвате по-малко време в непродуктивни дейности. Това правило също така ви насърчава и да оптимизирате задачи, които не са приоритет. Ако например откриете, че 80% от времето ви отива в дейности, които в крайна сметка нямат огромен резултат за постигане на успех, разгледайте какви са възможностите за инвестиране на повече време в онези 20%, които правят разликата между постигане на целите и неуспех.

Силата на фокуса

Правилото 80/20 учи, че успехът се определя от това къде насочвате усилията си. Ето няколко въпроса, които ще ви помогнат  за спазване на принципа:

Какви са истинските ви амбиции?

Кои действия ще ви подтикнат да изпълнявате по-ефективно целите си?

Кои са задачите, които губят време и не ви водят към постигане на целите?

Същността на правилото 80/20 се крие във фокуса. Насочването на вниманието става определящ фактор, които формира резултатите, които постигате. Стратегичното разпределение на енергия и усилия към съществените неща води до грандиозен напредък, оптимизирайки ресурсите за максимално въздействие и поставяйки основите за траен успех и лично удовлетворение.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.entrepreneur.com/starting-a-business/how-to-use-the-8020-rule-to-unlock-success-and-maximize/464703

Scroll to Top