Подбор на персонал в start-up компании

Всяка компания се основава на нейните служители. Когато говорим за start-up-и, служителите са още по-ключова част, тъй като те са основния двигател за успеха или провала ѝ. В една голяма компания, която е финансово независима и с развит бизнес, не е проблем ако има строго специфични позиции, покриващи една определена част от дейностите. Също така, ако понякога служителите нямат достатъчно работа или проекти, в които да се включат, в краткосрочен план, това няма да застраши приходите или да доведе до затваряне.

За start-up компаниите, където в началото липсва финансова стабилност и бъдещето е несигурно, служителите са ключови. В повечето случаи, броят на хората, работещи в новостартираща компания е малък – 2-5 човека. Затова е важно, когато дойде моментът за наемане на нови служители, те да са правилните и да помогнат за развитието а бизнеса.

Кога да наемем? Това е един от най-важните въпроси, на които да отговорим. Трябва да изберем точния момент, за да привлечем нов служител в компанията. Ако е твърде рано, специалистът няма да има толкова задължения, възможно е да доведе и до финансови проблеми, все пак на този човек трябва да му се плаща заплата. Ако пък е твърде късно, е възможно да сме пропуснали важни моменти за развитието на компанията или да не можем да се справим със затрупващите ни задачи. Най-точният момент за наемане е когато знаем какви ще са задълженията на новия служител. Ако можем да идентифицираме неговите задачи и отговорности ясно и точно, то може би е дошъл моментът да помислим за подбор. Също така, това ще даде повече време и ресурси, за да се фокусират основателите върху по-стратегическите задачи за развитието на бизнеса.

Този момент е важен и за основателите, тъй като в началото всяка дейност се извършва от тях. На психологическо ниво е преломен момент, за да се настроим, че е време да пуснем контролът върху всичко и да осъзнаем, че не може да свършим всичко сами. Доверието в непознат човек, в чиито ръце оставяме част от развитието на нашия бизнес е много важен и необходим.

Кого да наемем? След като сме определили задълженията на нашия бъдещ служител, е време да помислим какъв ще бъде той/тя. Тук говорим не само за умения и мотивация, но на първо място, трябва да помислим дали ще бъде служител на пълно работно време или не. Ако смятате, че задачите, които ще бъдат извършвани, не са толкова много, но въпреки това имате нужда от помощ, може да помислите за фрийланс специалисти, на които да плащате почасово за извършена работа. По този начин освобождавате времето си, за да се фокусирате върху по-важни задачи, и спестявате от бюджета, с който разполагате.

Ако все пак, нуждата от нов човек изисква той/тя да бъде нает постоянно, тогава помислете какъв специалист търсите. Разбира се, уменията и способностите на този човек са важни за добре свършената работа. Но когато говорим за наемане в start-up компании, мотивацията, гъвкавостта и вдъхновението на този човек са още по-важни. Несигурността и неясното бъдеще на start-up компаниите изискват определен тип хора, които да работят в тях. Търсете онези, които не се притесняват да поемат рискове и притежават предприемачески дух. Нужни са ви гъвкави хора, които могат да поемат различен тип задачи и няма да се фокусират единствено върху собствените си задължения. Фокусът на служителите, трябва да бъде върху голямата картина, както и крайния резултат, а не върху свършването на собствени задължения и дотук да приключи тяхната ангажираност към компанията.

Бюджет. Важен аспект за определянето на това дали да наемем специалист на пълно работно време или не, е и бюджетът, с който разполагаме. За start-up компаниите е характерно, че те разполагат с ограничени финансови ресурси, независимо дали са получили инвестиция или не. Какъв бюджет може да отделите за наемането на нов служител е едно от първите неща, които трябва да определите преди изобщо да стартирате процесът по търсене. Независимо дали ще се насочите към постоянен служител или фрийланс-ър, трябва да определите какво заплащане може да си позволите. Спазването на бюджета при наемане е основно и ще ви спести проблеми в бъдеще. Не се опитвайте да надскачате финансовите си възможности само, за да привлечете някого. Да, заплащането е важно за всеки, но наемането на служители с правилния mindset е водещо когато говорим за start-up компании.

Процес по наемане. Стигаме и до момента, в който да помислим по какъв начин ще наемем бъдещите служители. Преди да започнете с разпространението на позицията и търсенето на хора, помислете от колко и какви стъпки ще се състои този процес – колко на брой интервюта, ще давате ли задача/тест на кандидатите и какво е най-важното, което ще търсите. Тъй като говорим за start-up основен момент е интервютата да включват всички хора, които до момента работят там. Екипът е малък и обединен от идеята да помогне на обществото, затова е важно всеки да оцени бъдещите служители и да даде своето мнение. Не забравяйте, че търсите съмишленици, които да помогнат в развитието и успеха на вашия start-up и да бъдат основната движеща сила.

Онбордингът е последната част от наемането, но на нея ще посветя отделна статия заради важността ѝ.

Подборът на персонал е ключов момент за всяка компания и най-вече за start-up-и. Важно е да намерим правилните хора, за да можем да им се доверим и да им дадем възможност да участват активно в развитието на компанията. Не търсите просто служители, а мотивирани и вдъхновени хора, които ще имат важна роля за успеха или провала на вашия start-up.

Оригиналните статии, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.hr.com/en/app/blog/2021/04/hiring-for-start-ups-what-you-should-know_ko1vqszo.html
https://snaphunt.com/resources/startup-hiring/hiring-101-for-startups   

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top