По-малко перфекционизъм – повече предприемачески успехи

Перфекционизмът е стремеж към съвършенство. В по-широко му обяснение се добавя и че той е свързан с непрекъснато чувство на тревожност, а тя е вредна за психическото и емоционалното ни здраве. Всеки един от нас е имал моменти, в които е бил перфекционист и е търсел непрекъснато начин как да направи едно нещо по-хубаво. В тези моменти обаче, рядко сме доволни от крайния резултат, защото той никога не е достатъчно добър.

Стремежът към съвършено изпълнение на задачите има положителни и отрицателни страни, но много често ни пречи да доведем даден проект до край и да не се разочароваме от себе си. Ето защо е важно да се фокусираме върху прогреса на една задача или проект, с които сме се захванали, а не да търсим момента, в който всичко ще бъде съвършено.

Добро, по-добро, най-добро.

Започването на проект или задача винаги е свързано с много трудности. В голяма част от случаите имаме представа как трябва да изглежда завършеният продукт. Това обаче е и нещото, което ни спъва и пречи да обявим задачата за приключена. Ето защо е хубаво да се фокусираме върху отделните стъпки при изпълнението и да ги подобряваме, но без да се стремим към съвършенство. Завършете проекта си, обявете го за готов и го пуснете в действие. След това вече добавяйте, променяйте и настройвайте, за да го направите още по-добър.

Учете се докато изграждате.

С развитието на бизнеса, идват новите идеи, подобренията и ученето как да направим нещата по-добри. Това е основният ви фокус. Стремежът към перфекционизъм може само да попречи на израстването ви като предприемачи и да окаже влияние и върху бизнеса. Когато едно нещо е готово, го обявете за такова и търсете начини да го подобрите с трупането на нови знания и умения. Но се опитайте да не отлагате пускането на продукт/услуга, само защото не е перфектно.

Перфекционизмът е упоритост, мотивация, стремеж към съвършенство. Той обаче е и тревожност, че онова, върху което работим не е достатъчно добро, хубаво или работещо. За да не бъдем спирани от вътрешния си стремеж към перфекционизъм, е хубаво да погледнем на нещата като процес и план със стъпки, които е добре да следваме. Едно нещо никога няма да е достатъчно добро ако ние самите не го приемем за такова.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.entrepreneur.com/growing-a-business/perfectionism-could-be-holding-you-back-how-to-change/446368

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top