Отговорността и нейните предизвикателства в start-up компании

В предишната статия (Негативната страна на предприемачеството: самотата) засегнахме темата за негативните емоции и отрицателните аспекти, които съпътстват предприемачите при създаването на собствен бизнес. Продължавайки темата, трябва да обърнем внимание на още един голям аспект, който присъства в ежедневието на всеки собственик на start-up – отговорността. Освен към бизнеса и неговото развитие, тя е и към служителите в компанията и клиентите, но и към семейството и близките хора.

Управлението на една компания е сложна и отговорна задача. Когато екипът е малък или се състои от 2-3 човека, почти всички решения и отговорности падат върху основателя. Развитието на продукта, осигуряване на финансиране, създаването на бизнес план, финансов мениджмънт са само част от задълженията. Продажбата и намирането на съмишленици е ваша отговорност, от която няма как да избягате. Не очаквайте, че някой друг ще свърши това вместо вас. Правилното управление, понякога и с твърда ръка, е ваша отговорност, защото в крайна сметка, вие сте двигателя зад идеята.

Отговорността към служителите е друг аспект, който се включва в задълженията на собствениците на компаниите. Освен наемането и задържането, последващата грижа за тях е от особено значение. Когато говорим за подбор на кадри, служителите очакват определени финансови и социални придобивки, който ще ги привлекат на ваша страна и ще ги мотивират да приемат позицията при вас. Тук е важно да предложите достатъчно конкурентни облаги, но да внимавате да не отидете в крайности, за да наемете един кандидат. Start-up компаниите, особено когато имат осигурено финансиране от инвеститори, имат склонността да предлагат на служителите си заплати над пазарните нива с цел да ги мотивират и задържат предвид неясното бъдеще на компанията. Това обаче може да се окаже грешка. Не защото не искате да възнаграждавате служителите си, а защото надскачането на бюджета, може да бъде решаващо за компанията. Когато сте в стартираща компания е по-важно да привлечете съмишленици, които да приемат вашата идея и това да се случи естествено.

След наемането на служителите, идва и грижата за тяхното благополучие. Когато компанията е малка се създава по-семейна атмосфера, която предполага да сте на разположение да помогнете освен в работен, така и в личен аспект. Сплотените екипи преминават отвъд чисто професионалните взаимоотношения и се създава приятелство. За да се грижите за екипа си, се интересувайте от тях – как са в личен план, ако се случи да се разболеят, ги проверявайте. Всички тези малки неща показват загриженост, а вашата отговорност е служителите ви да се чувстват добре.

Отговорността към клиентите е последният аспект, на който собствениците на компании, трябва да обръщат внимание. Клиентите са онези, които купуват и използват вашия продукт. Без тях, вашата компания няма да съществува, затова е важно, те също да се чувстват обгрижени. Обръщайте им внимание, изслушвайте техните проблеми и се опитайте да намерите начин да помогнете. Може да ви се струва странно, тъй като те не са близки или колеги, но щастливият клиент ще продължи да купува от вас, а в повечето случаи, ще доведе и още такива.

Отговорността към семейството се изразява в това, че когато решим да стартираме собствен бизнес, особено ако вложим и собствен капитал, това изправя финансовото благополучие на семейството пред предизвикателство. Вече не се намираме в ситуация, в която взимаме твърда заплата всеки месец, а се озоваваме през непознатото бъдеще. Неяснотата покрай стабилните доходи на start-up компаниите е голяма и това може да окаже негативно влияние върху отношенията вътре в семейството. Конфликти и спорове за недостатъчните финанси са неизбежни в такива ситуации. Важно е да запазите самообладание, колкото и трудно да ви се струва, и да се опитате да проведете спокоен разговор с човека отсреща. Крясъците и скандалите само ще усложнят обстановката. Да, понякога се случва човек „да си изпусне нервите“, но в дългосрочен план е по-добре да се опитате да приемете по-спокоен подход за разрешаване на конфликти. Усвояването на това умение и неговото управление ще ви донесат само ползи не само в личен, но и в работен план.

Поемането на отговорност е един от аспектите, на които се учим докато израстваме не само като личности, но и като професионалисти. Но докато в големите компании, имаме някой зад гърба си, който да направи това вместо нас, в малките и особено start-up компаниите, тази отговорност пада върху собственика. Звучи трудно, често е и изморително много неща да зависят от вас, но в крайна сметка, когато достигнем момента, в който си кажем „Успях!“, всички усилия и предизвикателства си заслужават.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.forbes.com/sites/mikekappel/2021/10/27/7-not-so-glamorous-startup-responsibilities-for-business-owners/?sh=44f38f5d202f

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top