4 начина да превърнете хаоса в продуктивност

От личните задължения до професионалните ангажименти, работата в среда на хаос изглежда като ежедневие за днешните бизнес лидери и предприемачи. Ето четири стратегии, които могат да ви помогнат да се справите с предизвикателствата и да останете щастливи и продуктивни, независимо колко напрегнати са вашите дни.

Фокусирайте се само върху една задача за определено време

Хаосът може да създаде неравномерно разпределение на вашите задачи и да доведе до ситуация, в която се чувствате претоварени и непродуктивни. Затова е от съществено значение да се опитвате да фокусирате вниманието си само върху една задача. И все пак, ако се стремите да работите върху нещо конкретно, но мислите за още няколко ангажимента едновременно, трудно ще бъдете продуктивни. За да се справите с разсейващите фактори и непрекъснатото заливане с различна информация, може да използвате няколко стратегии за по-добър фокус. Например да блокирате време във вашия календар, да използвате режим „Do not disturb“ на мобилните си устройства или да създадете работно пространство (в офиса или вкъщи), което да предупреди вашия мозък, че е време да се фокусира. Всички тези техники могат да спомогнат за намаляване на стреса и чувството на безпомощност, което някои хора могат да усетят при по-хаотичен ден.

Определете приоритетите си

Бизнес лидерите и предприемачите обикновено имат твърде много задачи и недостатъчно време за тях.  Ключът за справяне с хаоса е да приемете, че не можете сами да свършите всичко. Ако изпаднете в ситуация на хаос, е добре най-напред да определите приоритетите си. Ето няколко стратегии, които да помогнат. Една от тях е да се запитате какво влияние има всяка задача върху вас, колегите ви и клиентите ви и колко хора ще бъдат засегнати от извършването или неизвършването на тази задача. Друга идея е да обмислите ползите и негативите на дадена дейност – ще донесе ли приходи, ще породи ли разходи, или няма да има силно влияние върху бизнеса?

След като сте определили своите приоритети, трябва да решите какво можете да  поемете  вие и какво да делегирате. Подкрепата от колегите в изпълнението на задачите е ключова стъпка за успешно справяне с хаоса. А бонусът е, че делегирането може положително да повлияе на удовлетворението в екипа и да помогне на служителите да придобият ценен опит.

Използвайте технологии

Макар и хаотична, днешната действителност предоставя и широко гама от лесно достъпни  технологични решения, а целенасоченото им използването е стратегия за успех на компанията. Технологиите могат да опростят и оптимизират бизнес процесите ви, като ви предоставят повече време за фокусиране върху приоритетните задачи. Съществуват различни софтуерни и хардуерни решения, които да помогнат за по-бързото извършване на различни дейности, а обединяването им на едно място позволява по-лесната работа с тях. Един съвет от мен, опитвайте се два или три пъти в годината да преглеждате какво ново е излязло на пазара на технологиите, за да сте в крак с решенията, които те предлагат. Освен това, дайте на екипа си възможност също да дава предложения за имплементирането на нови технологии в компанията.

Отделете време за презареждане

Хаотичният работен или личен живот може да предизвика тревожност, стрес и прегаряне – три фактора, които ще направят още по-трудно успешното справяне със сложни бизнес ситуации. Един от най-добрите начини да се навигира в безпорядъка е да си отделите време за презареждане, когато е необходимо. Може да изглежда противоречиво да се отдалечите от работата, когато тя изглежда най-критична. В крайна сметка обаче, само петминутно прекъсване е в състояние да промени следващите пет часа от вашия ден. Няколко минути за медитация, кратка разходка или дишане на чист въздух могат да ви помогнат да се справите по-добре със стресови ситуации. Има опасност мозъкът да „прегрее“, ако не му се даде време за почивка, а това води до загуба на креативност и фокус и неспособност за вземане на решения. Когато денят ви е хаотичен, трябва да бъдете в най-добрата си форма, а тестването на границите на възможностите ви невинаги  е най-добрата опция за справяне.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.entrepreneur.com/leadership/4-keys-to-operating-in-chaos/462325

Scroll to Top