Обратна връзка в start-up компаниите

Говорейки за култура в последните публикации, е важно да обърнем внимание и на още една част от нея, която е важна не само за развитието на бизнеса, но и за развитието на хората. Обратната връзка е неразделна част от културата на всяка компания и е особено значима за start-up-ите.

В новостартиращи компании даването и получаването на обратна връзка е важно за мениджърите. При малък екип, който разчита на тясно сътрудничество и е обединен от обща цел, е важно служителите да могат да споделят идеи и начини за подобрение на работата. Те са онези, пряко отговорни за постигането на успех и затова е важно да знаят, че могат свободно да дават предложения за подобрение или да изразят критика към определен процес или начин на изпълнение. Динамиката в start-up компаниите е по-голяма отколкото в по-големи такива. Затова бързината и навременната обратна връзка са ключови не само за развитието на културата, но и за развитието на бизнеса на тази компания.

В start-up компаниите работата между различните екипи е ежедневна, а ясната комуникация е задължителна. Предвид характера на новостартиращата компания и тясната връзка между служителите, обединени от една цел, откритото и навременно споделяне на проблеми е ключово. Още от първия ден на един служител, той трябва да знае, че има свободата да отправя критика, да дава положителна обратна връзка и да предлага подобрения не само към колегите си, но и към лидерите. Разбира се, конструктивната критика към мениджърите е по-трудна за повечето служители и трябва да бъде показано чрез личен пример, че това е посоката, в която компанията върви.

Освен за успеха на бизнеса, обратната връзка и откритото споделяне са важни и за самите служители. Когато културата предполага свободно изразяване на конструктивна критика към колеги и мениджъри, хората изпитват по-голяма удовлетвореност от работата, по-продуктивни са и по-склонни да останат в компанията. Знанието и усещането, че са чути и че тяхното мнение има значение за развитието на компанията, дават сигурност и мотивация. Освен това, когато служителите изразяват свободно мнението си, това ги кара да се чувстват като част от нещо по-голямо и да принадлежат към общата цел – успехът.

Адаптирането и приемането на открита обратна връзка не става изведнъж. За start-up компаниите обаче е по-лесно да приемат даването и получаването на обратна връзка още от началото заради непрекъснатото развитие и динамиката на взаимоотношенията. Аспект, върху който е добре да се помисли когато започнем процеса по въвеждане на обратната връзка като част от културата на компанията, е как точно тя ще бъде давана и получавана и колко често ще се случва това.

Спонтанната обратна връзка е един начин, чрез който може да се комуникира. Тя е импулсивна и понякога може да бъде емоционално заредена и да доведе до конфликт. Тя може да възникне в ситуации когато служител или мениджър видят, че дадена дейност не се извършва правилно или някой е направил грешка. Насърчаването на неформални обсъждания при възникнала ситуация дава на служителите възможността да решат възникнал проблем помежду си. Важно е в подобни ситуации хората да имат увереността и спокойствието да комуникират открито, за да могат да се подобряват взаимно.

Спонтанната обратна връзка е чудесна, но много трябва да се внимава да не се дава на база личностни характеристики. На всеки се е случвало да не споделя едно мнение с колега или да се подразни на нещо, което той е направил. Важното в случая е ясно да бъде комуникирано от мениджъра, че даването на обратна връзка не означава критикуване на личностна основа, а представлява конструктивна критика, чрез която отсрещната страна да може да се подобри. Границата е тънка, но важна, за да се запазят добрите отношения между колегите и спокойната работна обстановка.

Правенето на седмични, месечни и годишни срещи е друг начин за даване и получаване на обратна връзка. На тях, служителите и мениджърите имат възможност да споделят предложения за подобрение или да се изговорят ситуации, които са притеснили едната или другата страна. Поддържането на подобен тип срещи е важно да става непрекъснато и да не се пропускат или отлагат. По този начин, служителите знаят, че има определено време, в което да споделят притеснения, потенциални конфликти или предложения за подобрение.

Постигането на култура на обратната връзка става чрез много примери. Хората се учим от ситуации, в които изпадаме и от начина, по който реагираме в тях. Даването на личен пример е отправната точка когато говорим за адаптиране на даване и получаване на обратна връзка. Важно е да покажем кога е хубаво да се споделя и кога не. Чрез личния пример, служителите ще се научат какво да включат в обратната връзка, затова е много важно когато ние самите го правим, да избягваме коментари или нападки по отношение на личността на човека отсреща.

Даването и получаването на обратна връзка е от ключово значение за всяка компания, но най-вече за новостартиращите. Култура, в която това се случва открито и навреме, без да има личностни конфликти или обвинения, е такава, в която служителите се чувстват спокойни и приети. Освен за развитието на бизнеса, свободното споделяне повишава чувството на принадлежност и ангажираност на служителите. А това е важно за оставането им в компанията и следването и постигането на общата цел.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.forbes.com/sites/davidklein1/2016/12/06/creating-a-culture-of-feedback-inside-a-startup/?sh=71131b256e64

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top