Невербалната комуникация във виртуалния свят – как да я подобрим

През последните години начинът, по който се провеждат бизнес срещи, премина от лично общуване към почти изцяло онлайн. Това наложи и промени в езика на тялото и в разбирането на знаците на отсрещната страна.

Ето как да подобрите невербалната комуникация във виртуална среда, за да избегнете грешно интерпретиране.

Онлайн комуникация по имейл/чат

С работата от разстояние и бързото развитие на технологиите, използването на различни комуникационни платформи като Zoom, имейл и чат се превърна в новата норма. Въпреки ползите от тези инструменти, те имат и своите минуси в общуването – главно по отношение на тълкуване на невербалната комуникация. Някои хора използват дигиталната комуникация на бърз темп, което може да доведе до объркване за тези, които я получават . Например, изпращането на мейли по време на среща или чатене може да доведе до грешки в интерпретацията на съобщението, което искате да предадете. Най-трудни за разшифроване в онлайн комуникацията са емоциите на отсрещната страна. Дали този, който ви е отговорил, е доволен от получената информация, или ядосан – остава скрито. Това може да доведе до загуба на доверие и увереност, намаляване на сътрудничеството между колеги и ангажирането към работата.

Техники за подобряване на видео комуникация

Въпреки предизвикателствата, съществуват техники, които могат да подобрят виртуалната комуникация и улеснят разбирането на невербалните съобщения. За да предадете ясно съобщението си, може да си зададете следните въпроси:

  • При онлайн срещата как изглежда стаята/бюрото ви?
  • Телефонът ви с изключен звук ли е?
  • Жестикулирате ли по време на разговор?
  • Установявате ли връзка с участниците чрез поглеждане в очите?
  • Питате ли за мнението им?
  • Задавате ли въпроси в чата или на живо?
  • Срещата ви интерактивна ли е, или е по-скоро лекционна?
  • На края на срещата има ли призив за действие към участниците?
  • Виждате ли усмивки, кимания или друг вид потвърждение, докато говорите?

Важността на обратната връзка

За да сте сигурни, че предавате правилно намеренията си, както и дали отсрещната страна ви разбира, е важно да търсите обратна връзка. Помолете даден участник в срещата да ви даде информация за вашия невербален изказ и как се държите по време на онлайн среща. По този начин ще ви помогне да направите корекции преди следващата среща. Това може да бъде ключът към по-ефективната комуникация и предотвратяване на недоразумения, неправилни тълкувания и грешки в работата на екипа.

Комуникацията във виртуална среда е новата реалност за много от нас, а успешното общуване в нея изисква осъзнаване, упражнение и адаптация на традиционните методи към виртуалните особености. Чрез използването на въпроси и техники за подобряване на комуникацията можете да изградите по-силни връзки с екипа, да подобрите ангажираността и да предотвратите проблемите, свързани с грешни интерпретации.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2021/09/30/body-language-in-a-virtual-world-how-to-communicate-your-message-effectively/?sh=2545e91c4964

Scroll to Top