Мултитаскинг – да или не?

Засегнахме темата за Управление на времето в предишната статия, тъй като всеки от нас разполага с този ограничен ресурс и се опитва да го оползотвори по най-добрия начин. Когато нареждаме задачите си за деня, слагаме онези, които са ни предварително известни без да включваме нещата, които ще изникнат по време на работа. А когато това се случи, се опитваме да свършим всичко едновременно. Познато усещане, нали?

Това е т.нар. и познат на всички мултитаскинг (multitasking) – способността да вършим няколко задачи по едно и също време. Звучи лесно и просто, и може би си мислим, че при нас това работи и се справяме чудесно. В действителност, мултитаскингът е превключването от една задача към друга без дори да го осъзнаваме. Това обаче влияе върху способността ни да се концентрираме, тъй като снемаме вниманието си от една задача, за да го прехвърлим, дори и за кратко, върху друга.

Мултитаскингът или опитът да вършим няколко задачи по едно и също време влияе неблагоприятно върху менталното и физическото ни здраве. В ситуации, в които се изисква вниманието ни да е насочено към повече от едно нещо, нивата на стрес се повишават значително. Стресът е полезен за хората в малки дози, тъй като ни държи в режим на готовност да се справим с предстояща задача. Когато нивата му се повишат обаче, той предизвиква усещане за паника, липса на фокус и има физически проявления върху тялото.  В дългосрочен план може да се стигне и до burnout (синдром на професионалното прегаряне).

Справянето с няколко задачи едновременно влияе негативно и върху продуктивността и ефективността ни на работното място. Ако се опитваме да се фокусираме върху повече от едно нещо, се разсейваме, което от своя страна води до влагане на по-малко ментални усилия за свършването на дадена задача. Загубата на фокус и концентрирано внимание, води до по-зле изпълнена задача, правене на грешки при изпълнение или пък повече вложено време за приключване. Ако това се случи и имаме още ангажименти, които изискват нашето внимание, тогава се появява чувство на паника, че няма да се справим и напрежението и нивата на стрес се покачват. За да не се стигне до това, може да сложим времева рамка за всяка задача. 15 или 30 минути, в които да се фокусираме само върху текущото си задание без да се разсейваме с други такива. Разбира се, тази рамка зависи от сложността на задачата, но се опитайте да разделите деня си на подобни периоди, за да бъде по-структуриран и успешен.

И все пак, понятието мултитаскинг е много популярно и търсено умение от работодателите и бизнес света. Ако го разгледаме от малко по-различна перспектива, той може да има и положителни аспекти. Според бизнес гледната точка, мултитаскингът може да се разглежда като умението да се адаптираме към различни среди в една компания и успешно да вършим различни задачи в определен срок. Поглеждайки от този ъгъл, мултитаскингът се превръща в умение, което е ценно както за нас самите, така и за работодателите и има положителни аспекти.

При правилно организирани задачи и ако сме задали срок за приключване, мултитаскингът повишава продуктивността и умението ни да управляваме времето си правилно. По този начин, можем да вършим повече неща и да се справяме с тях по-бързо ако останем фокусирани. В допълнение, умението да се адаптираме и управляваме правилно задачите и времето си, ни помага и при справянето с по-комплексни ситуации. Тези умения са важни, за да израстваме като професионалисти, но и да вършим работата си ефективно и ефикасно.

Умението за мултитаскинг се смята за мит. Хората не сме създадени, за да извършваме няколко сложни задачи едновременно. Разбира се, ежедневни и автоматизирани действия като ходене, слушане на музика и други, могат да бъдат правени едновременно, тъй като не изискват влагането на голям фокус или внимание от наша страна. Когато говорим обаче за работни действия или решаването на проблем, тогава е най-добре да насочим вниманието си към една задача и да се постараем тя да бъде приключена успешно и навреме. Мултитаскингът, разгледан като умение за адаптиране е полезен и може да ни донесе позитиви. В оригиналното му определение обаче, е неефективен и освен да предизвика стрес и напрежение, няма други позитивни страни.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.iberdrola.com/talent/multitasking

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top