Лидерство в start-up компаниите

Ръководенето на компания е задача, изискваща умения, гъвкавост и мотивация. Когато тази компания е start-up, ролята на лидера е още по-значима. Лидерите са онези, които следваме и които ни вдъхновяват да учим, да се развиваме и да поставяме нови цели, всеки път, когато постигнем предишните. Ролята на лидера в новостартиращите компании е важна и изисква много умения, които могат да бъдат научени, ако не ги притежаваме.

Лидерът в start-up компаниите, най-често е основателя. Неговите задължения, особено в началото, включват развитието на бизнес идеята, анализи на пазара, наемане на правилните хора, поддържането на културата, вземането на решения. Предвид многообразните задачи, две важни умения, които лидерът е добре да притежава са multitasking и делегирането. Под multitasking нямам предвид захващането с много задачи, без никоя от тях да бъде довършена. А по-скоро знанието, че има разнообразни задачи за вършене, правилното приоритизиране и уменията да ги завършим. Делегирането, особено за хора, свикнали да вършат всичко сами, каквито са началните фази на start-up компаниите, е важно умение, което трябва да усвоим. Няма как да свършим всичко сами. Когато вече разполагаме с хора, притежаващи умения в конкретна област, е правилно да прехвърлим част от задълженията си на тях. Това първо ще даде на тях чувство на отговорност и овластяване, но така ще даде време на нас да се фокусираме върху по-важни задачи, свързани с развитието на бизнеса.

Лидерът има много роли в start-up компанията, а очакванията от страна а служителите към него са много. Подкрепата към екипа е едно от най-важните неща и оказва голямо значение за мотивацията и развитието на служителите. Оказването на подкрепа в трудни моменти дава на служителите усещането, че има на кого да разчитат и могат да се обърнат за помощ към вас. Похвалите, празнуването на малките и големите победи показват на екипа, че оценявате усилията, които са положили и ги признавате като професионалисти.  

Признаването на собствените грешки е друго важно умение. Да покажем, че сме сгрешили е трудно, особено за хора, свикнали да бъдат в позицията на можещи и знаещи. Признаването, че сме сгрешили и най-вече какво сме научили от тази ситуация, показва на екипа, че подобни моменти са нормални, а дори и вдъхновяващи. Служителите следват лидера и се стремят да бъдат като него. Грешките и ученето приземяват фигурата му и показват на екипа, че те могат да бъдат като него.  

Мотивирането на екипа е неразделна част от ролята на лидера. Понякога е трудно да намерим собствената си мотивация, а какво остава да вдъхновим други хора. Лидерът трудно може да си позволи да загуби мотивация или да го покаже, тъй като това се отразява и на екипа. В подобни моменти, мотивацията е добре прикрита дисциплина. Вършенето на задълженията и задачите, дори когато не ни е до това, дава цел и показва на останалите, че понякога е нужна само дисциплина. Разбира се, важно е лидерът да даде цел на екипа и да обясни защо задачите трябва да бъдат свършени. Хората се чувстват включени когато знаят, че извършването на тези стъпки ще доведе до нещо по-голямо.

Вземането на решения и приемането на промените са част от ежедневието на лидера. Промените съпътстват непрекъснато start-up компаниите. Те могат да бъдат плашещи и да предизвикат тревожност, но отбягването им няма да доведе до нищо хубаво. Приемането на промяната като възможност за израстване и развитие е нагласата, която лидера е добре да предаде на екипа. По този начин, вие показвате на хората да не се страхуват и да търсят и виждат положителното в промяната. Обикновено в такива моменти, трябва да се вземат и решения – понякога трудни, понякога лесни. Като лидер, вашата роля е да ги направите. Може да се посъветвате с екипа и да потърсите допълнителна информация от тях, така ще покажете, че зачитате тяхното мнение и им давате чувство, че участват в целия процес. Но в крайна сметка, вие сте тези, които трябва да направят своя избор. Показвайки, че умеете да взимате решения, заявявате твърдост и сила за ръководене, а по този начин давате на екипа сигурност и спокойствие, че могат да разчитат на вас.

Лидерската роля в start-up компаниите е ключова не само за развитието на компанията, но и за това как служителите участват за този успех. Вдъхновяващата личност, която мотивира и кара екипа да се стреми към развитие, показва на служителите, че има смисъл от техните усилия. За успеха на един start-up е важно какъв лидер стои начело и какви са уменията, които притежава. Не се раждаме лидери, но можем да се научим да бъдем такива, стига да поискаме.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://startupsavant.com/leadership-for-startups

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top