Културата в start-up компаниите

Процесите и стратегиите, които една компания използва са важни за нейното развитие и за това как служителите работят, комуникират и възприемат всичко, което се случва. Едно от фундаменталните неща, върху които трябва да се фокусирате когато изграждате компанията си, е нейната култура. Културата представлява споделените ценности, цели, нагласи и практики, които характеризират една компания. До голяма степен, характеристиките на компанията се появяват от взаимодействията между служителите и как те реагират на промени.

Хората правят културата в една компания. Затова, още от момента, когато идеята ви се превърне в бизнес, трябва да помислите как да изградите култура, която да отразява как служителите взаимодействат, каква да бъде обстановката и средата и как това се представя навън. Културата на start-up компаниите отразява личността, мотивацията и вдъхновението на служителите и основателите. А разликата с корпоративната култура идва от това, че при стартиращи компании, влиянието на отделните личности е по-голямо и въздействащо.

Изграждането на култура на компанията е процес, на които трябва да бъде отделено време и достатъчно внимание. Може да бъде труден, но не и невъзможен. Ето и няколко насоки, които да дадат отправна точка за изграждането на културата.

Отделете време за дефиниране на ценностите на компанията. Ценностите са основата, върху която ще градите компанията си и всички взаимодействия между служителите и комуникацията навън. Това, което не трябва да забравяте е, че хората имат ценности, а не компаниите. Затова се фокусирайте върху това, каква среда на взаимодействие искате да изградите, как да се случва комуникацията вътре в компанията, но и навън. Опитайте да откроите до пет ценности, тъй като повече не означава по-добре. Ако не знаете откъде да започнете, помислете за собствените си ценности. Какво е важно за вас, какво се опитвате да прилагате не само в работна обстановка, но и в личния си живот. Като основатели, вие сте в уникалната позиция да изградите културата, която винаги сте искали или не сте успели да намерите на предишните си работни места.

Нещо важно, когато дефинирате ценностите е, е те да бъдат разбираеми за всички служители. Дори и в началото, екипът да е малък, в последствие, очакванията са, че той ще се разрасне. Дефинирайки ценностите на компанията, те не трябва да бъдат двузначни и да бъдат разбирани грешно. Включете екипа в този процес, за могат те да допринесат за него, но и да се чувстват част от създаването на този фундаментален аспект. Освен това, целта ви е екипът да приеме и следва ценностите, не защото са наложени, а защото наистина вярват в тях. Освен посланици на вашата компания, те са и ключът към успеха ѝ. Важен съвет, които не трябва да забравяте е, че като основатели, трябва вие да спазвате ценностите на компанията и да се водите по тях най-много. Вие задавате посоката и хората се учат от вас. Ако не следвате собствените си убеждения, тогава служителите също няма да го правят, а това ще доведе само до разочарования и провал.

Разбира се, с наемането на все повече хора, културата се променя. Както споменах, start-up компаниите са податливи на промяна, внесена от служителите и техните личности характеристики. Затова и с увеличаването на екипа, идват и промени. Отделяйте време да преразгледате ценностите и да видите кое продължава да е водещо за вас и за служителите. Онези неща, които са се изменили с времето и промяната на процесите в компанията, могат да бъдат трансформирани, така че да отразяват сегашната ситуация по-добре.

Културата в start-up компаниите е нещо, което остава на заден план в голяма част от случаите. Естествено, фокусът е върху бизнеса и развитието на продукта/услугата. Но културата и нейното изграждане, не трябва да бъдат пренебрегвани. Тя отразява начина, по които вие виждате взаимодействието в екипа и как това да се случва. Освен това, задаването на правила за действие спрямо изградените ценности, задава и поведенията не само на вас, но и на служителите. А това може да бъде решаващо за успеха на компанията.

В следващите статии ще разгледам подробно аспектите, които откроих тук.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://builtin.com/company-culture/startup-culture

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top