Култура на учене в start-up компаниите

За start-up компаниите, а и не само, е важно каква е културата в организацията и какво дава тя на служителите си. В последните години, един от основните фокуси на повечето компании се премести върху ученето и непрекъснатото развитие на хората. За служителите е важно да се намират в обстановка, в която могат да трупат знания и умения, а за работодателя, това е предимство, тъй като в не малка част от случаите, това води до измисляне на нови идеи, които да тласнат компанията напред.

Едно от нещата, за които трябва да внимаваме е да не попаднем в капана на показването – даваме знание на служителите как се извършва дадена дейност в компанията и очакваме те сляпо да следват този процес. Да, има неща, които трябва да бъдат свършени по определен начин, но в голяма част от случаите, има място за промяна или адаптиране на нов, по-бърз, по-ефективен начин да извършим дадената дейност.

Създаването на култура на учене не е лесен процес. Изисква навигиране и следене на този процес, но и свобода за служителите в разумни граници и параметри.

Едно от първите неща, които е добре да осъзнаете и приемете е, че културата на учене е съпътствана от приемане на грешките и учене от тях. Даването на поле за изява и пробване на нови идеи от служителите, със сигурност ще доведе до грешки. Това, което може да направите, за да осигурите среда на учене от грешките е да давате на служителите ясен план за действие и последващ анализ. За да имате възможност за изпробване на нови идеи, е хубаво реализирането на една идея да има времеви срок, в който да потръгне или не, както и ако се провали, задължително да правите анализ на процеса и да потърсите онези неща, които са довели до неуспех. Важно уточнение тук е да не повтаряме едни и същи грешки, защото това е загуба на време и ако продължи прекалено дълго, в крайна сметка ученето няма да бъде същото и да донесе ползи. Правенето на грешки помага на хората да израстват – не само професионално, но и личностно. Давайки тази свобода, служителите ще имат повече мотивация, но и ще чувстват, че правят нещо значимо за компанията и че техния принос оказва влияние.

Друг аспект на културата на учене е признанието не само на постигнатите цели, но и на усилията, ученето и грешките. Празнуването на големите победи е важно. Празнуването на малките обаче, е още по-значимо и то най-вече за служителите. Усилията, които те влагат в задачите си, имат стойност и не трябва да забравяте да признавате това. Дори едно браво, справяш се чудесно, върши чудеса за мотивацията и цялостното усещане на служителя, че прави нещата както трябва. Ученето и грешките също трябва да бъдат признати. Развитието на един служител и неговото собствено желание да учи, изпробва нови идеи, дори да се проваля, са част от неговия път. Всичко това го развива като личност, дава му увереност, но и усещане, че е видян и оценен.

Предоставянето на различни начини и платформи за учене, е още един аспект от създаването на култура на учене. Основното, което не трябва да забравяте е, че всеки човек се учи и обучава по различен начин – чрез практика, групово обучение или индивидуално, онлайн платформи или видеа и т.н. Важно е да имате разнообразни форми на обучение. Трудно постижимо е за всеки служител да се прави нова такава или да се взимат предвид неговите лични предпочитания. Може обаче, с различни начини на обучение, да покриете основните варианти и да предоставите на служителите си избор. Така, в случай, че човек не е разбрал нещо, да може да се обърне към друг начин на обучение, които приляга повече на неговите предпочитания.

Ученето, до голяма степен, е вътрешен подтик на личността да се развива и усъвършенства. Не малко са обаче случаите, в които даден човек решава да се обучава, защото е последвал примера на друг или иска да знае повече. Ето защо, личния пример е много важен и в културата на учене и той трябва да идва от вас, като собственици, но и от ръководителите на екипи или лидерите в компанията. Няма как да очаквате от служителите да се учат и развиват, ако вие самите не им показвате, че го правите. Положителната конкуренция в знанията и уменията е мотивираща за служителите и дава усещането, че работят с хора, от които винаги има какво да научат.

Културата на учене е важен аспект, които е хубаво да бъде приет от start-up компаниите, още в началото. Тя не само  допринася за развитието на уменията и знанията на служителите, но е важна за мотивацията им и оставането в компанията.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://startupnation.com/manage-your-business/create-culture-learning/

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top