Какъв тип предприемач сте? 

Всеки човек е различен професионалист, със собствените си силни и слаби страни. Това важи и за предприемачите, които се делят на няколко типа според характеристиките им.  

Какъв тип предприемач сте? Разбира се, не е задължително да се определите само към един, може да съчетавате два или повече типа или те да се определят от ситуацията, в която се намирате. 

Серийният изобретател 

Това е находчивият човек, пълен с идеи за нови неща. Този тип предприемачи имат въображение и страст за промяна и иновации. Едно от най-ценните качества на серийния изобретател е вдъхновяването на другите и създаването на визия за бъдещето.  

Опортюнистът 

Това е практичният предприемач, онзи, който се фокусира върху реализирането на идеите си. Този тип личност се отличава с непрекъснато събиране и анализиране на информация за пазара и тенденциите. А това в бъдеще позволява да осъществи идеята си в точния момент.  

Наблюдателят 

Това е предприемачът, който непрекъснато търси новаторски решения и подходи. Специфичното тук е, че фокусът не е върху справянето с глобални проблеми, а върху намирането на решения за ситуации, с които самият специалист се е сблъскал. Силата на този тип личност е в аналитичното мислене и способността да разчита на интуицията си. 

Експертът в индустрията 

Такъв е предприемачът, който е натрупал много знания и умения в конкретна сфера и търси начини за предлагането на иновативни продукти в нея. Той се стреми към социална промяна и подобряване на обществото в положителен аспект. Най-голямото предимство е опитът и ангажирането с промяна към по-добро.  

Академикът 

Става дума за специалиста, който посвещава времето си на научни разработки или експерименти. В даден момент, откритието, което сте направили, е нужно да бъде разработено и приложено на по-голям пазар.  

Типовете не са изчерпателни, а и немалко предприемачи преминават от един вид в друг през годините и на база опита, който натрупват. Независимо от това какъв тип предприемач сте, е важно да разпознавате и използвате своите силни страни. 

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук: 
https://www.inc.com/jessica-stillman/the-5-types-of-entrepreneurs-according-to-a-vc-serial-founder.html

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top