Как да се борите с дезинформацията

Технологичният напредък предоставя на бизнеса безброй ползи и е от съществено значение за неговия растеж. Споделянето на информация става много бързо, но в същото време това позволява разпространението на дезинформация под формата на слухове, измами, фалшиви новини или заблуждаващи истории.

Дезинформацията може да нанесе сериозна вреда на всеки бизнес и най-вече на тепърва стартиращите. Ето защо е важно да знаете как тя влияе на дейността ви и как да се справите с нея.

Вреда върху репутацията

Предприемачите зависят от честността и интегритета на техните брандове в представата на клиенти, инвеститори и партньори. Дезинформацията може да наруши тази картина и да подкопае доверието, което се гради с много усилия. Това може да бъде особено предизвикателно за стартиращите компании бизнес , тъй като при тях по-трудно се прави разграничението между собственик и бизнес от клиентите и инвеститорите.

Грешни решения

Попадането  в заблуждения относно пазарни тенденции или какво се случва с конкурентите може да подтикне предприемача към грешни решения по отношение на персонал, продажби или обслужване на клиентите. А това, от своя страна, може да бъде решаващо за успеха или провала на цялата компания.

Загуба на клиенти

Невярната или фалшива  информация може да отблъсне съществуващи и потенциални клиенти, които разбираемо се страхуват да правят бизнес с предприятие или лице, в което са загубили доверие.

Правни последици

Умишленото разпространение на дезинформация за бизнес или лице може да доведе до съдебни производства за клевета или дори до още по-сериозно правни последици.

Как да се справите с дезинформацията

Разбира се, най-добрият начин да се елиминира дезинформацията, е да се избегне напълно. Ако това не е възможно, може да минимизирате вредата като предприемете мерки от рано.

Проверка на фактите и други проверки

Преди да споделяте информация в уебсайтове, социални медии или други канали, е хубаво да сверите поне от два надеждни източника дали новината е истинска. По-лесно е да спрете дезинформацията преди да започне, отколкото да гасите пожари след като вече е излязла.

Изграждане на стабилна репутация

Бизнесите, известни с честност, доверие и етика, e по-малко вероятно да бъдат засегнати от дезинформация. Половината от борбата зависи и от степента, до която хората са склонни да повярват на негативното нещо, с което се сблъскват. В зависимост от посланията, които комуникирате към потребителите си, хората или ще са по-склонни да повярват на невярната информация, или да ви защитят.

Мониториране на онлайн присъствието

Добра практика, за да хванете разпространението на дезинформация преди да излезе извън контрол, е редовно да мониторирате онлайн присъствието си в социални мрежи, интернет страници и източници. Може например да настроите Google Alerts, за да бъдете уведомявани за всякаква нова информация, която се появява в социални мрежи, страници и различни източници.

Дезинформацията може да представлява сериозен проблем за бизнеса, но с правилния подход и превенция могат да се намалят негативните последици и да защитите своята репутация и бранд.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.entrepreneur.com/growing-a-business/how-to-combat-misinformation-as-a-small-business-owner/459204

Scroll to Top