Как да осъществим успешна за бизнеса ни промяна

Промяната е константно състояние за всеки човек и всеки бизнес. Понякога обаче лидерите, онези, от които трябва да дойде трансформацията, не виждат по-голямата картина и водени от страх или нежелание да се променят, продължават да работят и ръководят компанията по стария познат начин.

Дали това може да бъде избегнато? Да. Ако сте убедени, че имате решения, които да подобрят бизнеса, ето няколко действия, които да предприемете, за да се възползвате от благотворна промяна в работните процеси.

Върнете се назад в историята

Често „начинът, по който винаги сте го правили“, не е нищо повече от притеснение да излезете от зоната на комфорт. Ако се върнете назад и отличите кои са моментите на растеж на компанията, ще установите, че тези ситуации са изисквали рисково поведение с неясен изход. Понякога трябва да се загледате в миналото, за да осигурите бъдещето на бизнеса си. Ако се сблъсквате с лидер, който не приветства промяната, извадете примери за успешни продукти, услуги и стъпки, които вашата организацията е направила, за да подкрепите твърдението, че е време за промяна.

Намерете необичайни примери

Проблемът с предложените промени често е липсата на бизнес казуси, примери и други доказателства, че дадена идея ще работи. Когато ръководството се страхува от риска, трябва да подкрепите с факти, цифри и анализи вашето предложение. Проучете конкуренцията, вижте какви са положителните и отрицателните неща, които те правят. Ако сте по-смели, се насочете към други сфери и анализирайте дали не можете да „откраднете“ идеи от тях, които да бъдат приложени във вашия сектор.

Най-лошия сценарий

Свикването с определен начин на действие предполага, че винаги ще получавате това, което сте имали досега по отношение на приходи, печалби и клиенти. За да демонстрирате защо е нужен различен подход, е хубаво да подкрепите твърденията си с прогнози за бъдещето. Установете какви са прогнозите за компанията като включите най-лошия сценарий за бъдещето и неблагоприятни условия за развитие. По този начин ще покажете защо промяната е нужна.  

Проектирайте бъдещето

След като сте направили прогнозата при липса на промяна, направете такава, която да визуализира бъдещето на компанията с нововъведенията, които вие предлагате. Покажете нагледно, че с предприемането на стъпки, които ще променят посоката на компанията, ще осигурите шанс за успех, по-големи продажби и разширяване на бизнеса в бъдеще. 

Преформулирайте промяната

Според Джеймс Роудс, изследовател в областта на образованието, всеки креативен процес има четири основни елемента: продукт, хора, процес и среда. Използвайте тази рамка, за да идентифицирате промяната, която искате да направите и областите, които тя ще засегне. Често съпротивите за трансформация идват от страх продуктът или услугата, които предлагате, да не бъдат застрашени или унищожени. Затова помислете за всичко, което може да се промени в процеса на работа, у хората и как те извършват задачите си, както и в каква работна среда, за да подобрите продукта. Представете плана за трансформиране, базирайки се на тези 4 стълба. Така ще покажете ясно и точно каква е вашата визия за бъдещето.

Промяната е неизбежна. За да я постигнете по начин, който да ви донесе успех и удовлетворение, не забравяйте, че е важно да подкрепите предложенията си с примери и анализи. Бизнесът работи благодарение на числа и информация, която е достоверна и подкрепена с факти. 

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.hrzone.com/lead/change/harvey-nichols-five-ways-to-influence-change-resistant-leaders

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top