Инвестиране във вашия старт-ъп – мисията възможна

Търсенето и намирането на инвеститори е едно от най-трудните и предизвикателни неща, с които се сблъскват предприемачите. В голяма част от случаите, финансирането е ключов момент за успеха или провала на един старт-ъп. Затова и представянето пред потенциален инвеститор е много важно.

А какво търсят инвеститорите в един старт-ъп? Въпрос с много отговори. И все пак, нека да разгледаме основните фактори, които влияят на крайното решение за инвестиране във вашия старт-ъп.

Идея, която изпъква

Старт-ъп компаниите се създават, за да решат проблем, с който предприемачът се е сблъскал сам или за да добавят стойност в ежедневието  на хората. Един от факторите, за които инвеститорите следят, е уникалността на вашата компания или по-скоро конкурентното ѝ предимство. Както споменах в Защо се провалят start-up компаниите, много е важно преди да създадете собствена компания, да знаете каква е конкуренцията на пазара. В зависимост от нея, вашият продукт или услуга, могат и трябва да предложат нещо различно от всичко познато. Именно това е, което наблюдават инвеститорите – кое ви различава от останалите. Това е един от ключовите моменти във вашата презентация, на който трябва да наблегнете, за да се отличите.

Възможност за израстване

За да се подкрепи финансово дадена компания, не е достатъчно само да се пусне един продукт и той да работи. Ясна стратегия за развитие и стъпване на нови пазари е фактор, който се следи от потенциалните инвеститори. Никой няма да вложи пари в продукт/услуга, които могат да се предлагат само на ограничен брой потребители. Затова е важно да помислите каква е стратегията ви за развитие и покриване на по-голям пазарен дял. Кои са вашите предимства, по какъв начин ще постигнете разширение на продажбите . Това са въпросите, които трябва да си зададете и на които да отговорите пред инвеститорите.

Добра финансова стратегия

Влагането на пари в един старт-ъп означава и ясно разпределение къде и за какво ще бъдат използвани те. Добре е да сте подготвени с подробен финансов план за приходите и разходите на компанията, как инвестицията ще бъде използвана за развитие и съответно какви ще са печалбите от това. Инвеститорите търсят стабилна финансова стратегия, която е изпълнима и не се осланя на мечти за световно господство. Важно е също да имате предварително изготвен план какви средства са ви нужни, за да продължите развитието на компанията си и как планирате да ги използвате. Старт-ъп компаниите са високо-рискова инвестиция и никой няма да вложи парите си в нещо, което не се осланя на добре структуриран и реализуем финансов план.

Екип

Екипът е едно от най-важните неща, които могат привлекат финансиране. Не само заради ключовата роля зад изпълнението, но и заради експертизата, с която разполагате. Важно е да разполагате със специалисти, които спомагат за развиването на продукта или услугата, които искате да продавате. Ако нямате компетентни хора още от самото начало, възможността да се провалите е много по-голяма. Затова е хубаво да знаете силните и слабите страни на тези специалисти и да се стремите да създадете екип, който ще покрие първоначалното развитие на вашата компания.

Стратегия за излизане

Отделянето на инвеститорите или на вас, като собственици, обикновено не е част от мечтите за развитие на компанията ви. И все пак, добра стратегия за излизане от старт-ъпа би наклонила везните във ваша полза когато търсите инвестиране. По този начин показвате, че имате план за действие във всички ситуации. Той може да е фокусиран и при успех на компанията – ако искате да станете единствен собственик или при продажба на старт-ъпа. Създаването и представянето на стратегия за излизане е още една точка, която е хубаво да покриете при презентиране. 

Един съвет от мен. За да се представите успешно пред инвеститорите, се поставете на тяхно място и се запитайте какво бихте искали да видите вие в презентацията си, ако влагате собствените си средства.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.entrepreneur.com/starting-a-business/what-do-investors-look-for-in-startups/442774

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top