Делегиране на задачи

Говорейки за start-up компании и управлението им, важна тема на която е хубаво да обърнем внимание е делегирането на задачи. Като новостартиращ мениджър всеки предприемач се заема с всички възможни задачи включени в управлението на start-up компания. С увеличаването на екипа и отговорностите, става все по-трудно един човек да отговаря за всеки аспект на работата. Тук идва на помощ делегирането – преразпределянето на задачи към други хора в екипа, които отговарят на техните умения и силни страни.

Няколко са причините защо делегирането е важно не само за мениджърите, но и за самия екип. Най-важните са овластяването на екипа и доверието за свършване на задачите и получените резултати. Когато дадем определена задача и поискаме тя да бъде свършена от член на екипа, показваме, че имаме вяра за нейното правилно свършване. Освен това, прехвърлянето на определена задача към член на екипа, помага за развието на допълнителни умения и способности. По този начин, освен изграждане като добри лидери, които познават екипа си, помагаме и за професионалното израстване на своите служители.

Делегирането не се случва изведнъж, то е процес, който се научава. За много хора, особено предприемачите, които са свикнали да изпълняват всичко сами, е трудно да пуснат контрола над ситуацията. Притесненията са свързани и с това, че би отнело повече време да обясним на човека как да бъде извършена конкретна задача, отколкото ако я свършим сами. В дългосрочен план обаче това е наложително. С развитието на компанията и повечето отговорности и задачи, става невъзможно за един човек да прави всичко сам. Това е огромно натоварване и може да причини бърнаут, който има сериозни последствия и поражения за психичното и физическото здраве. Ето защо е хубаво да започнем с делегирането на определени задачи още в самото начало.

Един от начините, с които можем да стартираме е идентифицирането на задачи за делегиране. Най-често това са действия, които се повтарят и ще се повтарят и в бъдеще. Ако не са от критично значение и могат да бъдат извършени само от нас, тогава подобна задача е добра отправна точка за делегиране към друг човек от екипа. Друг начин за идентифициране на подобни задачи е ако някой от екипа е изявил желание за развитие. Тогава спрямо неговите нужди, можем да прехвърлим определена задача към него. Важно е да отбележим, че става въпрос за задачи, които надграждат базовите умения и компетенции на служителите и за които той е бил назначен.

Важно нещо, на което е хубаво да обърнем внимание тук е, че е хубаво да се започне с малки задачи, за които да се дават ясни и точни инструкции. Уменията на екипа за извършване на дадена задача, както и вашите за делегиране, не се случват изведнъж. Простите и малки задачи позволяват на хората да свикват постепенно с отговорността и овластяването, които им давате, както и с начина, по който тези задачи трябва да бъдат извършени. В същото време, на вас като мениджъри, позволяват да свикнете с пускането на контрола и да градите доверието си в способностите на екипа. Важно е да обясните с конкретни стъпки как да бъде извършена тази задача още в самото началото, за да има разбиране и от двете страни за очаквания резултат.

Изясняването на приоритетите и времето за приключване на една задача е друг ключов момент при делегирането. Когато прехвърляте задача на член от екипа, бъдете ясни колко спешна е тя и в какъв срок искате да бъде свършена. Ако по някаква причина човекът има други ангажименти, тогава може да вземете решение да я свършите сами. Тези неща е хубаво да бъдат ясно и точно комуникирани и от двете страни, за да се избегне забавяне и излишно напрежение между екипа.

Проверката е висша форма на доверие. Особено в началото на делегирането на задачи е хубаво да създадем система за проверка. По този начин, двете страни са спокойни, че вървят в правилната посока, ако всичко е свършено както трябва. Ако не, това позволява на вас като мениджъри да дадете насоки, а на човека отсреща да получи инструкции и да има ясна представа за резултата. Разбира се, целта не е да се превърнете в надзорник, а да подкрепяте и развивате екипа и вас самите като лидери.

Признаването на добре свършена задача също е част от делегирането, особено в началото. Поздравяването на човека, който е извършил задачата и усилията, които е вложил, допринася за неговата мотивация и желание за развитие и в бъдеще. Не забравяйте, че освен големите победи е хубаво да празнуваме и малките, тъй като те са основата върху която градим успеха на компанията.

Делегирането на задачи е умение, което се научава. Като мениджъри и лидери обаче, то е важно както за нас и управлението на времето ни, така и за развитието и доверието в екипа. Пускането на контрола от всички задачи и прехвърлянето им към други членове на екипа изисква усилия. Има ли желание, можем да се научим как да делегираме правилно и по този начин да включим всички членове на екипа в развитието и успеха на компанията.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://asana.com/resources/how-to-delegate

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top