Без работа по време на почивка – мисията възможна

Почивката ражда шампиони. За предприемачите и мениджърите обаче, понякога е почти невъзможно да се изключат от работния режим по време на отпуска. По този начин в крайна сметка те не успяват да се заредят с нови сили и се връщат на работа с усещането, че дори не са си тръгвали от офиса.

Поставянето на граници към колегите е ключът към пълноценната почивка. Затова е важно да подготвите екипа си преди да се отдадете на заслужен отдих и спокойствие.

Отбележете времето за почивка

Преди да заминете, уверете се, че сте сложили в календара си кога ще отсъствате. Съобщете на колегите и клиентите си кога ще бъдете недостъпни и кога пак ще бъдете на разположение. Важно е, тъй като по този начин определяте границите на почивката си и уведомявате всички, които по някакъв начин зависят от вас. Не оставяйте хората да се чудят защо например не отговаряте на даден мейл.

Граници на комуникацията

Определете какъв вид комуникация и в какъв обем искате да получавате по време на ваканцията. Ако ролята ви предполага, че няма как напълно да се изключите от работен режим, то поне задайте граница колко често могат да ви притесняват колеги. В допълнение, е хубаво да сложите автоматичен отговор на имейлите, в които да уведомите хората, че сте извън офиса и ще отговорите на запитванията, когато се върнете. Също така, посочете към кого могат да се обърнат, ако въпросът е спешен.

Кой ще поеме вашите задачи

Преди да заминете, разпределете своите отговорности на колегите си. Уверете се, че сте оставили ясни инструкции за тях и че са наясно как да се справят с възможни проблеми или спешни ситуации, докато вас ви няма. Създаването на ясни граници по отношение на отговорностите ще ви даде спокойствие и ще позволи на екипа ви да продължи да функционира безпроблемно, докато вас ви няма.

Извънреден случай

Създайте резервен план за ситуации, които наистина налагат вашата намеса и са спешни и важни. Важно е да определите какво представлява истински извънреден случай и какво изисква вашата намеса. Комуникирайте с колеги и дори близките си за тези извънредни случаи, така че да могат да се свържат с вас само при наистина наложителна ситуация.

След почивката

Последната, но не по-малко важна, граница е свързана с ангажиментите след ваканцията. Отделете време, в което да се адаптирате към работната среда след завръщането си и да прегледате задачите и мейлите. Това ще ви помогне да направите план за действие и да започнете с нещата, които са приоритетни. Не се впускайте да правите всичко наведнъж, опитайте да навлезете постепенно в работен режим. По този начин ще избегнете стреса и усещането, че нямате достатъчно време, за да свършите всичко.

Задаването на тези пет граници преди почивка ще ви помогне да се насладите на времето извън офиса, да се отпуснете и да се върнете на работа с нови сили.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://hbr.org/2023/05/set-these-5-boundaries-before-you-go-on-vacation

Photo credit: freepik.com

Scroll to Top