Защо асертивността е ключово умение при управлението на екипи

Асертивност е способността да изразявате чувствата си и да отстоявате правата си, като същевременно зачитате чувствата и правата на другите. Следването на собствените ценности, разбирания и вярвания, като същевременно уважавате гледната точка на останалите, е ценно умение, което е ключово за управлението на вашите екипи.

Ето кои са водещите ползи от прилагане на асертивност.

Повишаване на ефективността

Асертивните мениджъри са по-добри в делегирането на задачи, решаването на конфликти и мотивирането на служителите си. Те успяват по-лесно да изграждят доверие и да положат основите на сътрудничество между колегите, което повишава удовлетворението на служителите, както и чувството им за принадлежност и обща цел. Това, от своя страна, позволява на екипите да бъдат ефективни и да постигат зададените планове.

Подобряване на комуникацията

Ясната и открита комуникация е ключов фактор, за да има разбиране от всички страни. Изразяването на собствените идеи, споделянето на трудности и предизвикалтелства, с които се сблъсквате като мениджъри, показват на екипа ви, че му имате доверие. В същото време ги учите как те да комуникират и да не се страхуват да изказвт собствените си мисли и идеи. Освен да говорите обаче, е важно и да слушате активно, за да разберете, а не просто да отговорите на зададен въпрос. Когато отделяте това време за служителите си и им показвате, че ги слушате внимателно, това създава среда, в която служителите се чувстват комфортно да изразяват себе си и ги мотивира да споделят своите предложения. В допълнение, когато екипът усеща, че е ценен и мненията на отделните хора се зачитат, се подобрява удовлетвореността на служителите и желанието им да си сътрудничат, за да постигат собствените си цели и тези на компанията.

Мотивация

Поддържането на мотивацията в екипа е един от най-важните фактори за успех. Това става не само чрез материални и социални придобивки, но и чрез признание, похвали, даване и получаване на обратна връзка, кариерно и личностно развитие. Като мениджъри, вие задавате правилата и е хубаво да адаптирате в управленския си стил практики, които да мотивират вашите служители в зависимост от техните нужди. Стремете се да комуникирате както вашите предпочитания, така и да уважавате личните особености на всеки член от екипа ви.

Ето и конкретни идеи как да приложите асертивност в екипите си.

Делегирайте

Стремете се да разпределяте задачи към членовете на екипа, за които те да се чувстват отговорни. По този начин ги овластявате и им гласувате доверие, но и освобождавате собственото си време. Важно е да обясните конкретно какво очаквате от този, на когото делегирате и да минете стъпка по стъпка през начина, по който да бъде свършена задачата. След нейното приключване, отделете време, за да обсъдите резултата и потенциалните подобрения за бъдеще.

Разрешаване на конфликти

Рано или късно във всеки екип възниква конфликт, но за да избегнете неговата ескалация и нарушаване на взаимоотношенията, е важно как ще управлявате ситуацията като мениджър. Асертивният човек е в състояние да изразява своите чувства и нужди, без да навреди на другите. Стремете се да комуникирате ясно и да давате пример на служителите си, особено в напрегната ситуация, как е правилно да реагирате. Така ще им покажете какъв е добрият начин за разрешаване на конфликт в екипа.

Асертивността не е единственият важен фактор за успешното управление на екип, но тя е от съществено значение за всеки мениджър, който иска да бъде ефективен и да успее в тази роля.

Scroll to Top