4 заблуждения за смелостта и как да ги използвате

Предприемачите често биват насърчавани да са смели, но какво всъщност означава това. Лесно е да се обърка смелост със склонност към рисково поведение. Същинската смелост е по-нюансирана и включва вземането на решения, иновации, скорост, вродени качества и сътрудничество.

Смелост и риск

Светът често романтизира идеята за „безстрашния“ предприемач, който поема огромни рискове и след това жъне успехи. Това популяризира убеждението, че смелостта и поемането на рискове са синоними. Но истинската смелост в бизнес решенията не се свежда до изхвърлянето на предпазливостта на вятъра. Тя се отнася до твърдост и увереност във вземането на решения, особено когато те се основават на солидни данни, внимателен анализ и добър инсайт. Най-смелите ходове често са резултат на добре обмислени планове, разбиране на потенциални резултати и изчисляване на възможни затруднения.

Митът за стартъпите

Разбирането, че само лидерите на стартъпи поемат рискове е грешно. Смелостта не е ограничена от възрастта или размера на компанията. Всъщност  за много утвърдени компании стремежът към иновации и адаптирането към променящия се свят, са това, което ги прави актуални и конкурентоспособни. Те също се нуждаят от смели стратегии, за да се справят с бързо променящия се бизнес климат. Независимо от статута или възрастта на компанията, стагнацията е една от най-сериозните заплахи. Светът на бизнеса е динамичен и почиването върху минали успехи бързо може да навреди на печалбата и репутацията на една компания.

Скоростта не винаги означава смелост

Вярването, че бързото вземане на решения и правенето на промени са показатели за смел предприемачески дух или склонна към иновации компания не е правилно. Въпреки че гъвкавостта и адаптирането са действително ценни качества, смелостта не се свежда просто до скорост на действие. Всъщност смелостта става заради въздействието. Някои решения, дори ако са революционни, изискват внимателно обмисляне, проучване и планиране. Истинският измерител за предприемането на смел ход не е колко бързо се взема дадено решение, а колко дълбоко и трайно повлиява за постигане на предначертани цели – вътрешна култура на компанията, пазарна позиция или индустрията като цяло.

Смелото лидерство и силата на сътрудничеството

Идеята за лидер, който върви сам, за да прокара своя уникален път, не е изцяло правилна. Понякога ситуацията може да изисква такъв тип поведение, в действителност обаче някои от най-революционните решения произлизат от сътрудничество и съвместни усилия за справяне с най-големите предизвикателства. Лидерство често включва признаване на границите на собствените знания и експертиза и отвореност към работа в екип пред конкуренция в името на по-голямата полза. Най-успешните лидери са тези, които разбират стойността на разнообразните гледни точки, които не се страхуват да търсят съвет и осъзнават силата на стратегическите партньорства. Те знаят, че да бъдеш смел понякога означава обединяване на ресурси, знание и експертиза.

С развитието на бизнеса разбирането на концепции като смелост също трябва да се промени. Истинската смелост в бизнеса е многостранна, включва не само поемане на рискове, но и стратегическо планиране, непрекъснато учене и ефективно сътрудничество.

Оригиналната статия, без моите коментари, може да прочетете тук:
https://www.entrepreneur.com/leadership/debunking-4-common-myths-about-being-a-bold-business-leader/463173

Scroll to Top